Fra Glinka til «De Fem»

Dette er et konsertforedrag der publikum blir tatt med på en musikalsk reise og får høre russisk musikk fra 1800-tallet og inn i det nye århundret, til tsar-tidens siste dager.

Mikhail Glinka (1804-1857) regnes ofte som den første russiske komponist som høstet bred anerkjennelse i sitt eget land. Han ble en foregangsmann for klassisk musikk i Russland. Glinkas komposisjoner influerte senere russiske komponister sterkt, spesielt «De Fem».

Glinka malt av Repin.

«De Fem» var en gruppe komponister som samlet seg rundt Balakirev. I tillegg til Balakirev besto gruppen av Borodin, Cui, Mussorgskij og Rimskij-Korsakov.

Øverst Balakirev, Cui, Mussorgskij, Rimskij-Korsakov og Borodin.

Gruppen ønsket å fremme en nasjonal russisk musikk, uavhengig av den internasjonale romantiske stil. De markerte med det avstand til russiske komponist-kollegaer som orienterte seg mer mot vestlige forbilder.

Musikalske historier forteller hvordan «De Fem» jobbet og diskuterte musikk i siste del av den russiske tsartiden.
Publikum får høre et bredt spekter av russisk nasjonalromantisk musikk – fra Lieder av Glinka til karakteristiske stykker av alle «De Fem».

Utdrag av programmet
Glinka: utvalgte Lieder, arrangert for cello og piano
Cui: «Orientale» fra «Kaleidoscope» op 50, arrangert for cello og piano
Borodin: Cellosonate for cello og piano
Balakirev «Romance» for cello og piano
Mussorgskij: «En tåre» arrangert for cello og piano
Rimskij-Korsakov: «Serenade» for cello og piano

Olav Stener Olsen – cello
Goedele Taveirne – piano

Annonse til konsert våren 2018: