Vannstand av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

«Vannstand» er en lydkomposisjon som er laget av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. Hun har studert lokale vannstandsmålinger i et forløp over flere døgn. Dette mønsteret – tidevannsrytmen i Vågen i Stavanger – med flo og fjære, er grunnlaget for komposisjonen som tolkes av unge musikere i Rogaland; Unge talenter Bjergsted (UtB).

Et sentralt tema i innspillingsperioden av prosjektet var læringsprosessen i å spille etter grafiske partitur, noe som åpner for improvisasjon og egne valg av toner og klanger – å sette musikerne på sporet av andre metoder for musisering.

«Vannstand» er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftningene som finnes langs Norskekysten. Verket er inspirert av tidevannets syklus – en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefaser og klimapåvirkning.

«Vannstand» består av tre forskjellige lydlandskaper: lydopptak av vann, opptak av sjø-lyder og opptak fra (i dette tilfelle) Unge talenter Bjergsted som tolker det grafiske partituret.

Etter at Ratkje satte sammen disse lydene, spilles de av som en lydinstallasjon i en sirkel på 8 høyttalere i foajeen i Stavanger konserthus. Olav Stener Olsen er kurator for prosjektet.

I Stavanger inviteres elever fra 2.-10. trinn til å besøke denne installasjonen, og få et møte med samtidsmusikk. Disse besøkene er organisert i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken Stavanger, nyMusikk Stavanger og Stavanger konserthus.

Når elevene besøker lydinstallasjonen i konserthuset vil de først bli møtt i foajeen av Olav Stener Olsen. Han gir en kort innledning, viser en kort film fra innspillingsprosessen og snakker med barna om: lyder, ny musikk, vannstand og klimapåvirkning. Deretter følger han elevene opp i 2. etasje. Der får de sitte i sirkelen med 8 høyttalere rundt, og lytte til lydene. Etterhvert i stykket får elevene svare på hva de hører, og hva de assosierer lydene med.

Bakgrunn for denne teksten er hentet fra: http://www.minskolesekk.no/web/dks.nsf/ntr/DC691046E40EBA06C1257F3B003128A1