«Vannstand»

Sted: Foajéen i Stavanger konserthus
I regi av DKS Stavanger, nyMusikk, UiS og Stavanger kulturskole, og Stavanger konserthus.
Gjennomført september-oktober 2016, 2017 og 2018.
Komponist: Maja S. K. Ratkje
Kurator: Olav Stener Olsen
Musikere: Studenter fra UiS og elever fra det regionale talentutviklingsprogrammet Unge talenter Bjergsted

«Vannstand» er en lydkomposisjon som er laget av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. Hun har studert lokale vannstandsmålinger i et forløp over flere døgn. Dette mønsteret – tidevannsrytmen i Vågen i Stavanger – med flo og fjære, er grunnlaget for komposisjonen som tolkes av unge musikere i Rogaland: Unge talenter Bjergsted (UtB). Omgivelsene installasjonen har blitt presentert i er Stavanger konserthus, 2. etasje med vinduer ut mot fjorden.

I tidsskriftet Periskop forteller Maja:

«Verket er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftninger som finnes langs norskekysten og er inspirert av tidevannets syklus – en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefase og klimapåvirkning.»

INNHOLD

Elevene vil bli gjort kjent med samtidsmusikk, spilt inn av unge talentelever fra Rogaland, med en av Norges mest markante samtidskomponister – Maja Ratkje.

Installasjonens kurator, Olav Stener Olsen, gir en levende beskrivelse av hvordan dette kretsløpet fungerer, og kobler det til hva elevene skal høre etter i installasjonen:

Hvordan lydene beskriver om det er høyvann eller lavvann?

Musikken blir visualisert på grafiske partitur, som elevene får studere på nært hold. Olav forteller om hvordan musikken noteres når den går opp og ned, eller spilles langsomt og raskt. Dette gir alle elevene enkle begreper for hvordan musikk noteres.

Etter den visuelle presentasjonen, vil Olav følge elevene opp i 2. etasje, der en etter komponistens nøye anvisninger sitter i et område omkranset av høytalere hvor de vil lytte til musikken med utsikt mot fjorden.

Teksten er hentet fra:
http://www.minskolesekk.no/web/dks.nsf/ntr/NT000120AA

Foto: Olav Stener Olsen

Foto: Olav Stener Olsen

Foto: Olav Stener Olsen