Den reisende celloen

Den reisende celloen
Skoleturné i Stavanger kommune. Skoleårene 2017-2018 og 2018-2019.

Vinteren 2018: 13 skoler, ukene 10 og 11 (4.-16. mars)
Vinteren 2019: 12 skoler, ukene 4 og 5 (21.-31. januar)

DEN REISENDE CELLOEN tar elevene med på en musikalsk reise til øya Sri Lanka utenfor India. Forestillingene involverer barna der de får være med på rytmer, oppdage nye klanger og lage sin egen musikk sammen med utøveren. Olav er opptatt av at elevene lærer og erfarer ved at de selv utforsker rytmer og melodier. Elevene får møte nye musikalske uttrykk og oppleve å bli med på tur til en fremmed kultur, bare med musikken som språk.

STED: På skolen i aulaen/mediateket – elevene sitter i halvsirkel

ANTALL ELEVER: To klasser pr konsert

TRINN: 1-4 trinn

VARIGHET: ca 30 minutter

Bakgrunnen for produksjonen:

Luciano Berio (1925-2003) er en av de fremste komponister fra 1900-tallet som komponerte det vi i dag liker å kalle samtidsmusikk. Mot slutten av livet ble Berio kjent med cellisten Rohan de Saram som kom fra Sri Lanka utenfor India. På øya lærte Rohan å spille trommen Kandyan som er unik fordi den kan lage ulike toner etter hvor man slår og trykker på trommeskinnet. Berio lot seg fascinere av trommen og det ble inspirasjon for komposisjonen han tilegnet Rohan. Vår cellist Olav Stener Olsen sitt masterprosjket på UIS var å reise til Rohan for å lære å spille stykke. I løpet av 10 besøk hos Rohan som nå bor i London lærte Olav å spille både Kandyan-trommen og stykket Berio hadde komponert til ham.

Stykket heter Sequenza nr 14 og starter med en rytmisk del der cellisten etterligner Kandyantrommen. Det er fengende rytmer som blir til en melodi ved bruk av nye spilleteknikker. Musikken utvikler seg og går over i klassiske klanger før rytmen vender tilbake mot slutten.

Forestillingen åpner med at eleven får høre trommelydene før de blir med å klappe rytmene de har hørt. Underveis i konserten vil Olav flette inn historier fra Sri Lanka. Det blir dermed en musikalsk reiseskildring!

Utøveren ønsker å være med å utvikle elevenes holdninger til å møte ulike musikalske uttrykk med åpenhet og nysgjerrighet. Samtidig kan konserten medvirke til å fremme tilhørlighet til sin egen kultur, der en viser toleranse og respekt for andre kulturer og forståelser for musikkens betydning som kulturbærer i et flerkulturelt samfunn

Relasjon til Kunnskapsløftet – Kompetansemål i musikk 1-4 trinn

*imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi

*utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelser

*samtale om hva som er særegent for et musikkstykke og hvilke assosiasjoner det kan gi

*delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved ulike sjangere

Hentet fra http://www.minskolesekk.no/web/dks.nsf/ntr/9B63C981B6D24E24C12580EA00286CEF